OPTYMALIZACJA TO NASZA SPECJALNOŚĆ

DZIAŁALNOŚĆ

Technologia FJBS
Energia odpadowa
Kogeneracja
Pomiary

Furnace Jet Boiler System to tania i skuteczna technologia obniżenia emisji tlenków azotu w energetyce oraz z procesów przemysłowych za pomocą napędów strumienicowych. Rozwiązanie umożliwia intensywne mieszanie spalin w komorze paleniskowej kotła energetycznego lub pieca przemysłowego w wyniku czego następuje ujednorodnienie składu i temperatury spalin/gazów inertnych w komorze.

OTERM to innowacyjna technologia Obróbki TERMicznej biomasy, zintegrowana z komorą paleniskową kotła, pracująca przy użyciu zdegradowanego utleniacza. OTERM umożliwia uelastycznienie pracy kotła w kierunku współspalania paliw drewnopochodnych z odpadów innych niż niebezpieczne lub biomas pochodzenia agrarnego o składzie niekorzystnym dla procesu współspalania.

Ecological Waste Heat Recovery łączy procesy odzysku ciepła i mokrego oczyszczania spalin. Indukuje zmniejszenie emisji pyłów i gazów odprowadzanych ze spalinami do środowiska i jednoczesny wzrost sprawności cieplnej urządzenia.

Exothermic Lowering of Emissions to technologia egzotermicznego obniżenie emisji metanu i słonych wód z kopalń węgla kamiennego.

Innowacyjna instalacja kogeneracyjna jest przewidziana do obiegów ciepłowniczych z wodnorurowymi kotłami i wytwarza w skojarzeniu energię cieplną i elektryczną.

Mobilny Układ Monitoringu CO i O2 to technologia pomiarów próbek gazu z przyściennej warstwy spalin w określonych punktach na ekranie komory spalania kotła pracującego w trybie niskoemisyjnym. Pomiary ciągłe za pomocą tej metody umożliwiają lokalizację i monitoring najbardziej zagrożonych obszarów ekranów paleniska.

 
Energia odnawialna

O FIRMIE

Firmę N-ERGIA Sp. z o.o. powołano w celu skutecznego wdrażania technologii opracowanych w wyniku realizacji prac naukowo-badawczych i rozwojowych prowadzonych w Politechnice Śląskiej. Trzon właścicielski oraz merytoryczny Spółki stanowią pracownicy naukowi Uczelni – twórcy oferowanych i zgłoszonych do ochrony technologii, a ich wykorzystanie w działalności Spółki regulowane jest odpowiednią umową licencyjną.

Kadra firmy:

dr hab. inż. Robert Wejkowski  - Prezes Zarządu, adiunkt w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

dr hab. inż. Sylwester Kalisz – Wiceprezes ds. rozwoju, prof. nzw. w katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

prof. dr hab. inż. Marek Pronobis  –  Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

2012

Rok 
Założenia

10

Patentów

53

Ukończone
Zlecenia

4

Zdobyte Nagrody
 

REFERENCJE

ZDOBYTE NAGRODY

Finalista I edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów

Finalista I edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów

Fale Innowacji 2017

Laur Innowacyjności 2017

Akademicki Lider Biznesu 2013

Akademicki Lider Biznesu 2013

KLIENCI

 
 

CO NOWEGO?

N-ERGIA Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C

44-100 Gliwice

KRS: 0000419378

NIP: 631 264 58 10

biuro@n-ergia.com.pl

Tel: 797-296-192

Tel: 794-375-728

CONTACT

Zapytania
Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez formularz

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

N-ERGIA Sp. z o.o.

ul. Konarskiego 18C

44-100 Gliwice

KRS: 0000419378

NIP: 631 264 58 10

biuro@n-ergia.com.pl

Tel: 502-984-279

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

 

Technologie wdrażane w oparciu o patenty tworzone w ramach prac naukowo-badawczych w Politechnice Śląskiej­­

N-ERGIA Sp. z o.o.

SPIN-OFF w zakresie licencjonowanych technologii stworzonych w  wyniku prac naukowo-badawczych w Politechnice Śląskiej.

ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice, Tel. 32 720 95 50