Technologia FJBS

Furnace Jet Boiler System

 

Komora spalania kotła energetycznego wyposażana jest w zespół wentylatorów strumienicowych spalin zabudowanych w kilku płaszczyznach wewnątrz komory spalania.

Rozwiązanie FJBS umożliwia intensywne mieszanie spalin w komorze paleniskowej kotła energetycznego w przestrzeni powyżej górnej płaszczyzny spalania. W wyniku działania systemu następuje ujednorodnienie składu i temperatury spalin w komorze. Ponadto FJBS umożliwia wprowadzanie jako medium napędowego reagenta chemicznego stosowanego do usuwania tlenków azotu ze spalin przy zachowaniu wysokiego stopnia wypalenia paliw, a więc do równoczesnej poprawy jakości spalania i ograniczania szkodliwych emisji z kotłów energetyki zawodowej, komunalnej i przemysłowej.

Wyniki uzyskane przez FJBS Furnace Jet Boiler System w kotle WR-25:

 

  • 50-60% redukcja NOx

  • Unos amoniaku poniżej 3 ppm

  • Dalszy potencjał rozwojowy polegający na możliwości dopasowania wtrysku reagenta do okna temperaturowego oraz na możliwości użycia modyfikowanych reagentów

Artykuł

Prezentacja

1/6